SlužbyPro Logo

Lidé jsou hlavním kapitálem agentury maids.cz. Klademe proto velký důraz na proces výběru interních i externích spolupracovníků. Vždyť právě naši spolupracovníci hrají zásadní roli ve všech námi poskytovaných službách. V dané službě se vždy nachází na počátku, při jejím průběhu i na jejím konci. 

V rámci standardního výběrového procesu detailně pracujeme s dostupnými referencemi, které jsou základním požadavkem pro navázání spolupráce s jakýmkoli pracovníkem. Veškeré reference aktivně prověřujeme, přičemž se zaměřujeme nejen na pracovní výsledky, ale i na celkový obraz osobnosti a jejích reakcí v nestandardních situacích. 

Samozřejmou součástí je i prověření trestní bezúhonnosti. Bez tohoto celkového prověření nemůže být žádný kandidát doporučen pro jakoukoliv formu spolupráce s naším klientem.

Tímto však naše práce s lidmi nekončí. Ve spolupráci se specializovanými vzdělávacími agenturami jsme vybudovali dlouhodobý rozvojový program našich pracovníků. Našim společným cílem je jejich prostřednictvím poskytovat služby na nejvyšší možné úrovni a v souladu s mezinárodními trendy v oblastech zdravého životního stylu, psychologie i technického zajištění.

Lidé jsou hlavním kapitálem Služeb pro Vaše pohodlí.