SlužbyPro Logo

I při té nejpečlivější práci a i neopatrnějšímu pracovníkovi se občas může stát neúmyslně nějaká nehoda. Toho jsme si plně vědomi, a právě z tohoto důvodu má našeagentura maids.cz uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti.

To nám poskytuje pro tyto případy velmi široké krytí a Vám, našim klientům, jistotu, že pokud by k takové situaci náhodou došlo, jsme připraveni se k ní postavit čelem a ve spolupráci s naší pojišťovnou ji rychle a zodpovědně řešit.

Současně u pracovníků, se kterými spolupracujeme v oblasti zprostředkování služeb požadujeme, aby měli taktéž zřízeno pojištění řešící náhradu případné škodyzpůsobené u klienta.

Chápeme že riziko vzniku takovýchto drobných škod vzniklých v souvislosti s poskytováním služeb pro domácnost nemůžeme ani při maximální míře prevence nikdy zcela vyloučit, a uzavření pojištění je jedním ze standardních požadavků spolupráce s naší agenturou.